ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Hatályos 2020. június 29. napjától

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (”ÁSZF”) határozzák meg a Skoopy Kft. "cs.a." (1065 Budapest, Révay köz 4. Cg. 01-09-933339 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (”Skoopy”, ”Szolgáltató”) kizárólagos tulajdonában álló, és a Skoopy által üzemeltetett www.goood.hu domain-en elérhető, ”„Goood” elnevezésű weboldal (”Weboldal”) felhasználásának, igénybe vételének valamint a Weboldalon történő szolgáltatás igénybevételének feltételeit.

 

I. Az ÁSZF hatálya

Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes személy, aki a Weboldalon regisztrál, saját fiókot hoz létre, a Weboldalon szolgáltatást vesz igénybe (”Felhasználó”).

A Weboldalon való regisztrációval, illetve a Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi. A Weboldalt kiskorúak nem használhatják. Amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére.

A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított rész vagy új ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra kerül a Weboldalon. A Weboldal üzemeltetője mind a jelen ÁSZF-ben, mind a Weboldalon „Goood” néven is szerepelhet.

 

II. A szerződés létrejötte, tárgya

2.1. A jelen ÁSZF szerinti szerződés a Skoopy és a Felhasználó között jön létre akkor, amikor a Felhasználó igénybe veszi a Skoopy szolgáltatását. A szolgáltatás célja a Felhasználó ajándékozásra (esküvői ajándék, születésnapi ajándék, legény-, lánybúcsú ajándék, baba ajándék, stb.) történő pénzgyűjtésének (”Gyűjtés”), illetve az összegyűlt pénz kedvezményes felhasználásának elősegítése.

2.3. Jelen ÁSZF nyelve a magyar. Az Felhasználókkal megkötött szerződéseket a Skoopy nem iktatja, azokat nem tárolja. Az ÁSZF számítógépre menthető a letöltés gombra kattintva pdf formátumban és kinyomtatható. Jelen szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

2.4. Skoopy mint a Szek.org (Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért) tagja, aláírója a szervezet etikai kódexének.

 

III. A Weboldal működése

3.1. A Weboldal egy, a közösségi finanszírozás (crowdfunding) működési elvén alapuló olyan honlap, ahol a Felhasználók ajándékozásra Gyűjtést indíthatnak (”Gyűjtést Szervező”), a Gyűjtésbe meghívás alapján további Felhasználók csatlakozhatnak (”Gyűjtésben Résztvevő”). A Gyűjtés mind a Gyűjtést Szervező, mind harmadik személy Felhasználók részére (”Kedvezményezett”) részére is történhet.

3.2. A Weboldal működtetését a Skoopy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint végzi.

 

IV. Regisztráció

4.1. A Weboldal csak regisztráció után használható: a név, az e-mail cím, illetve a jelszó megadásával indítható el.

4.2. A regisztráció két módon lehetséges:

4.2.1. Közvetlen regisztráció: Az oldalon található „REGISZTRÁCIÓ” gombra kattintva a Felhasználó neve, működő és valós e-mail címe, jelszava, majd megerősített jelszava megadása után az általa megadott e-mail címre egy, a regisztráció megerősítését kérő e-mailt kap. A megerősítést kérő e-mailben található linkre kattintva véglegesíti a regisztrációját, ezt követően azonnal jogosult a Weboldal valamennyi szolgáltatását igénybe venni.

4.2.2. Regisztráció Facebook Connect útján: Azon Felhasználók, akik egyúttal a www.facebook.com weboldalon (”Facebook”) is regisztráltak, jogosultak a Facebook felhasználói profiljuk felhasználásával igénybe venni a Weboldalt. Ebben az esetben a Belépés Facebookkal gombra kattintva az Felhasználó összekapcsolja a Facebook profilját a Weboldallal, amely azt is jelenti, hogy eljárására egyúttal a Facebook általános felhasználói feltételei is érvényesek lesznek.

4.3. A Weboldalon történő regisztrációjával létrehozott profiljához az Felhasználó jogosult feltölteni egy fényképet. Fényképként csak az Felhasználót ábrázoló fénykép tölthető fel, vagy pedig olyan kép, rajz, grafika, stb., amely fiktív személyt/élőlényt ábrázol, vagy egyéb módon egyedileg beazonosítható. A választott kép nem lehet más személy képmása, vagy más módon törvénybe ütköző, káros, obszcén, nem sértheti más személy magánéletét, nem sérthet vagy veszélyeztethet kiskorúakat. Nem tartalmazhat továbbá törvény vagy szerződés által védett tartalmakat, ipari titkokat és szellemi tulajdont sértő, továbbá számítógépes vírusokat terjesztő tartalmakat, illetve olyan tartalmakat, amely alkalmas lehet harmadik személy jogainak és érdekeinek a bármilyen formában történő megsértésére.

4.4. Skoopy valamennyi regisztrált felhasználó számára fiókot vezet a Gyűjtéseiről, amelyen nyilvántartja azon összegeket, amelyeket a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben jóváír. Felhasználó aktuális egyenlegéről bejelentkezését követően a személyes adatainál kap tájékoztatást.

 

V. Gyűjtés

5.1. A regisztrált Felhasználó a regisztrációt követően Gyűjtést indíthat a Weboldalon, ami által Gyűjtést Szervezővé válik. Ahhoz, hogy egy Felhasználó Gyűjtést indíthasson az összegyűlt pénzösszeg kiutalásához a bankszámlaszámát és a számlázási nevét, címét is meg kell adnia.

A Gyűjtést Szervező kiválasztja, hogy milyen célra és hány forintot szeretne gyűjteni, nevet ad a Gyűjtésnek illetve megadja a gyűjtési időszak végét, és opcionálisan azt is, hogy kinek gyűjt (Gyűjtés célja saját részre, vagy más Kedvezményezett részére szolgálhat).

5.2. Ezek után a Gyűjtést Szervező dönt arról, hogy a gyűjtést nyilvánossá teszi, vagy meghívás útján működteti.

5.2.1. Meghívásos gyűjtés esetén az email cím, vagy Facebook bejelentkezés esetén Facebook ismerősök alapján a Gyűjtést Szervező meghívhat ismerősöket, illetve megoszthatja a Gyűjtése linkjét. A Weboldalon keresztül, egy linkkel ellátott, de személyre szabható levelet küld a meghívottaknak, akik a linkre kattintva, regisztráció útján részt vehetnek a Gyűjtésben és ezáltal a Gyűjtésben Résztvevőkké válnak.

A Gyűjtésben Résztvevő javaslatot tehet további személyek meghívására, illetve a Gyűjtés linkjén keresztül lehet kérni meghívót a Gyűjtést Szervezőtől a Gyűjtésben történő részvételre. A Gyűjtést Szervezőnek a gyűjtési időszak végéig van lehetősége további személyeket meghívni a Gyűjtésre.

5.2.2. Nyilvános gyűjtés esetén a Gyűjtés a Weboldalon mindenki számára láthatóvá válik. A gyűjtéshez így bármely természetes személy csatlakozhat, a regisztráció útján a Gyűjtésben résztvevővé válik. A Gyűjtést Szervezőnek lehetősége van a Gyűjtés Facebook oldalán történő megosztására is, ahol a linkre kattintva a regisztrációval közvetlenül lehet csatlakozni a Gyűjtéshez. Ebben az esetben tehát a Gyűjtés szervezőtől függetlenül is lehet csatlakozni a Gyűjtéhez.

5.3. A Gyűjtést Szervező felhasználó eldöntheti, hogy a Gyűjtésbe beadott pénz, a hozzájárulók láthatóak legyenek-e többiek számára vagy sem (a Kedvezményezettnek sosem látható), megadhat minimum hozzájárulási összegre egy javaslatot, illetve e-mailes értesítést is kérhet a sikeres hozzájárulásról. Maga a Gyűjtést Szervező is hozzájárulhat a Gyűjtéshez.

5.4. A Gyűjtés folyamán a Gyűjtést Szervező figyelemmel követheti annak állását. Ellenőrizheti, hogy hány forint gyűlt össze, ki az, aki már utalt át pénzt, hány nap van még hátra a gyűjtési időszak végéig.

5.5 A Gyűjtés folyamán a Gyűjtést Szervező módosíthatja a gyűjtési időszak végét, amiről Gyűjtésben résztvevőket értesíti a Weboldal.

A Weboldal kérésre emlékeztető üzenetet küld a Gyűjtést Szervezőnek minden alkalommal, amikor valaki befizetett, továbbá automatikus emlékeztető üzenetet küld a Gyűjtés lejártát megelőzően azoknak, akik még nem fizettek be. Ugyancsak értesíti a Weboldal a résztvevőket, ha összejött a célösszeg.

A gyűjtési időszak végével a Gyűjtés lezárásra kerül. A lezárás időpontjáról a Weboldalt értesítést küld, illetve a felületen már nem biztosítja az utalás lehetőségét. Az esetlegesen folyamatban lévő utalásokra tekintettel még a lezárástól számított 24 óráig beérkezett utalások hozzáíródnak az összegyűlt pénzösszeghez.

 

VI. Utalás, Pénzmozgások

6.1. A Szolgáltató által létrehozott bankszámlaszámra lehet a Gyűjtés során az utalásokat teljesíteni a Gyűjtésre történő meghívás elfogadásával egyidejűleg kapott közleménykód (számsorból álló utalási azonosító, ami az adott Gyűjtést azonosítója) feltüntetésével. Az utaláson szereplő közleménykód alapján kerül beazonosításra az egyes Gyűjtésekhez rendelt pénzösszeg.

A fizetési történhet online bankkártyás fizetéssel, PayPal rendszeren keresztül, banki átutalással. Az utalás közlemény rovatában kell szerepeltetni az azonosítót. A Szolgáltató felületéről indított utalások esetében az utalási azonosító automatikusan megjelenik.

6.2. Az utalásra csak a gyűjtési időszakban van lehetőség. A Gyűjtés lezárásáról a Weboldal tájékoztatást küld. A Gyűjtés lezárását követően utalt és beérkezett pénzösszeg csak akkor tud kapcsolódni a Gyűjtéshez, ha az összegyűlt pénzösszeg nem került felhasználásra.

6.3. A Szolgáltató pénznemenként (euróban és forintban) hozza létre a Gyűjtés céljára az egyes bankszámlákat. Egy gyűjtés egy pénznemen történhet. Ha a Gyűjtés pénznemétől eltérő számlára történik az utalás, a rendszerben az átutalt összeget a Goood bankszámlán történő jóváírás napján érvényes MNB árfolyamon átváltja.

Ha euróban történik a gyűjtés, akkor a számlázáshoz, illetve a kupon választásánál, annak értékének meghatározásához az euróban összegyűlt összegek forintosítása a gyűjtés felhasználásának napján érvényes MNB középárfolyamon történik.

A Szolgáltató a beérkezett pénzösszegek felett tulajdonosi jogokkal nem rendelkezik, azt a Gyűjtést Szervező akarata szerint köteles felhasználni. A Szolgáltatót a számlán szereplő pénzösszeg után semmiféle kamat, juttatás nem illeti, a számla kezelési költségeit elkülönülten kezeli.

 

VII. Meghiúsult utalások

7.1. Meghiúsult utalásnak minősül, ha Gyűjtésben Résztvevő téves közleménykódot ad meg és a Szolgáltató nem tudja beazonosítani az adott Gyűjtést. Ebben az esetben az utalást végző által a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál kezdeményezhető a beazonosítás és ezt követően a megfelelő Gyűjtéshez hozzárendelhető az utalás.

Amennyiben a beazonosításkor kiderül, hogy az összegyűlt pénzösszeget már felhasználták, úgy az utalással összefüggésben felmerült költségek fedezetének, mint a szolgáltatás díjának (5,08 %) levonása után a Szolgáltató a befizetett pénzösszeget a Gyűjtést Szervező bankszámlájára utalja, illetve a költségről számlát állít ki. Ebben az esetben a Szolgáltató a számlát a Gyűjtést Szervező nevére állítja ki, a Gyűjtésben Résztvevő kizárólag a Gyűjtés Szervezőjével jogosult elszámolni. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Gyűjtésben Résztvevő által indított utalásra vonatkozóan.

7.2. Amennyiben Gyűjtésben Résztvevő által megadott téves közleménykód egy másik Gyűjtéshez kapcsolódik, úgy ennek a Gyűjtésnek a lezárásáig van lehetőség arra, hogy a Gyűjtésben Résztvevő a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál kezdeményezze, hogy a tévesen utalt összeg az eredeti szándéka szerinti Gyűjtéshez kerüljön átvezetésre. Amennyiben a Gyűjtésben résztvevő szándéka szerinti Gyűjtésben a Gyűjtés már lezárult és az összegyűlt pénzösszeget már felhasználták, úgy az utalással összefüggésben felmerült költségek fedezetének, mint a szolgáltatás díjának (5,08 %) levonása után a Szolgáltató a befizetett összeget a Gyűjtést Szervező bankszámlájára utalja tovább, a költségről a Gyűjtés Szervezője felé számlát állít ki. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Gyűjtésben Résztvevő által indított utalásra vonatkozóan.

Ha a téves közleménykód miatt a Gyűjtésben Résztvevő a Szolgáltató ügyfélszolgálatnál olyan időpontban tesz bejelentést, amikor a téves közleménykódban megjelölt Gyűjtés már lezárásra, illetve az összegyűlt pénzösszeg felhasználásra került, akkor a Szolgáltatót nem terheli felelősség a Gyűjtésben Résztvevő által indított utalásra vonatkozóan.

7.3. Amennyiben a Gyűjtésben Résztvevő által indított utalásra, vagy az utaláshoz kapcsolódó pénzösszeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírására a Gyűjtés lezárást és a már összegyűlt pénzösszeg felhasználást/elköltését követően kerül sor (”Késett Utalás”), úgy az utalás meghiúsult utalásnak minősül. Az Késett Utalással összefüggésben felmerült költségek fedezetének , mint a szolgáltatás díjának (5,08 %)levonása után a Szolgáltató a befizetett összeget a Gyűjtést Szervező bankszámlájára utalja. Ebben az esetben a Szolgáltató a számlát a Gyűjtést Szervező nevére állítja ki, a Gyűjtésben Résztvevő kizárólag a Gyűjtés Szervezőjével jogosult elszámolni. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Gyűjtésben Résztvevő által indított utalásra vonatkozóan.

 

VIII. Felhasználás

8.1. A Gyűjtés lezárása után a Gyűjtést Szervező felhasználó választása alapján az alábbiak szerint rendelkezhet az összegyűlt pénzösszeggel.

8.1.1. Az összegyűlt pénzösszeget közvetlenül elköltheti ajándékvásárlásra a Goood által szerződött partnereknél (Bónusz Brigád, eDigital, Bookline, stb). Ebben az esetben a Gyűjtést Szervező egy kuponkódot kap, amely az összegyűlt pénzösszeget megtestesíti és beváltható az adott partnernél.

A Gyűjtést Szervező, mint a kuponkódot felhasználó elfogadja, hogy a kupon felhasználásánál az adott szerződött partner Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak lesznek rá az irányadóak a vásárlásnál.

8.1.2. Az összegyűlt pénzösszeget elutaltathatja a saját bankszámlájára.

8.1.3. Az összegyűlt pénzösszegre hozzáférést biztosíthat a Kedvezményezett személynek. Ebben az esetben meg kell adni a leendő Kedvezményezett e-mailcímét, amire a Szolgáltató meghívót küld. A Kedvezményezett a levélben található linkkel regisztrálva a Goood oldalra belépést követően látja az összegyűjtött pénzösszeget.

A Kedvezményezett az összegyűlt pénzösszeget közvetlenül elköltheti ajándékvásárlásra a 8.1.1. pontban leírtak szerint, vagy elutalhatja a saját bankszámlaszámára a 8.1.2. pontban leírtak szerint.

Abban az esetben, ha a leendő Kedvezményezett a meghívástól számított 3 napon belül nem regisztrál, akkor újra kiküldésre kerül az e-mail címére a meghívó, illetve erről értesíti a Szolgáltató a Gyűjtést Szervezőt. Ha az újabb meghívástól számított 3 napon belül sem regisztrál a leendő Kedvezményezett, akkor utolsó alkalommal kerül kiküldésre az e-mail címére a meghívó, amiről értesíti a Szolgáltató a Gyűjtést Szervezőt. Ha a harmadik meghívást követő 3 napon belül sem regisztrál a leendő Kedvezményezett, úgy a Gyűjtést Szervezőnek ismét rendelkeznie kell az összegyűlt pénzösszeg felett.

8.1.4. Amennyiben az összegyűlt pénzösszeg a Gyűjtés lezárásától számított 60 napon belül a Gyűjtést Szervező nem rendelkezik a felhasználásról, úgy az összegyűlt pénzösszegnek az utalással összefüggésben felmerült költségek fedezetével, mint a szolgáltatás díjával (5,08 %) csökkentett része kiutalásra kerül a Gyűjtést Szervező bankszámlájára. Ebben az esetben a Szolgáltató a számlát a Gyűjtést Szervező nevére állítja ki.

8.2. Csak a teljes pénzösszeg felett és csak a Gyűjtést Szervező felhasználó jogosult első körben rendelkezni.

8.3. Az összegyűlt pénzösszeg felhasználására főszabályként a Gyűjtés lezárásától számított 60 napja van a Gyűjtést Szervezőnek, illetve a Kedvezményezett személynek. A Weboldal havonta emlékeztetőt küld a felhasználási határidő végső napjáról. Amennyiben az összegyűlt pénzösszeg felhasználására nem került sor a Gyűjtés lezárását követő 60 napon belül, úgy a Gyűjtés felhasználása meghiúsultnak minősül és a 7.4. pontban foglaltak szerint kell eljárni.

Abban az esetben, ha az összegyűlt pénzösszegre a Gyűjtést Szervező olyan időpontban küld meghívót a Kedvezményezettnek, amikor az összegyűlt pénzösszeg felhasználására biztosított 60 napból már 9 napnál kevesebb van hátra, akkor a pénzösszeg felhasználására biztosított 60 napos határidő meghosszabbodik a 60 napos határidő leteltét követően a 9 napos határidőből még hátralévő napok számával. Ha a Kedvezményezett ezen időszakon belül nem regisztrál és rendelkezik az összegyűlt pénzösszeg felett, úgy az összegyűlt pénzösszeg a 7.4. pontban foglaltak szerint kerül kiutalásra a Gyűjtést szervező bankszámlájára.

 

IX. Díjazás, költségfizetés

9.1. A szolgáltatásra való regisztráció és Szolgáltatás igénybevétele főszabályként ingyenes.

9.2. A Gyűjtés sikeressége esetén, ha az összegyűlt pénzösszeg kuponkódra kerül beváltásra, akkor a szolgáltatás a 9.1. pontban rögzítetteknek megfelelően ingyenes marad.

9.3. A Gyűjtés sikeressége esetén, ha a Gyűjtést Szervező vagy a Kedvezményezett a pénzösszeg bankszámlára történő kiutalását kéri, akkor a Szolgáltatónál az utalással összefüggésben felmerült költségek fedezetére az összegyűjtött pénzösszeg 5,08 %-a szolgáltatási díjként levonásra kerül. Ebben az esetben a Gyűjtést Szervező, vagy a Kedvezményezett által megadott bankszámlaszámra a 5,08 % költséggel csökkentett pénzösszeg kerül kiutalásra. A Szolgáltató a számlát a Gyűjtést Szervező nevére állítja ki, illetve az a Goood fiókjába feltöltésre kerül.

 

X. A Weboldal használatával kapcsolatos egyéb kérdések

10.1. A Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképp az oldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

10.2. A Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik Skoopyval szemben a Skoopy által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet Skoopynak a Weboldal a Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

10.3. A Felhasználó Skoopy előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni, politikai célú felhasználása szigorúan tilos. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Weboldalra feltöltött tartalmakat Skoopy felhasználja, többek között szerkessze, átalakítsa, másolja, terjessze.

10.4. Amennyiben Skoopy tudomására jut bármilyen, a Felhasználó általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni.

10.5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni lehet. Tudomásul veszi továbbá, hogy Skoopy a Weboldalon esetlegesen elérhető interaktív mikro-oldalakat, fórumokat, chat szobákat felügyeli és moderálja. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen mikro-oldalak jogellenes használata esetén Skoopy jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni és/vagy törölni.

10.6. A Felhasználó köteles a regisztrált felhasználónevéhez kapcsolódó jelszavát titokban tartani és minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni avégett, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a felhasználói fiókjához.

 

XI. Adatkezelés, adatvédelmi szabályok

Skoopy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (”Infotv.”) 3. § 9. pontja értelmében vett adatkezelőnek (”Adatkezelő”) minősül.

11.1. Az Adatkezelő adatai, elérhetőségei

Az Adatkezelő adatai, elérhetőségei jelen ÁSZF első bekezdésében találhatók.

11.2. A kezelt adatok

A Felhasználó által megadott személyes adatok közül a Skoopy csak azokat az információkat használja fel, amelyek a Felhasználó azonosításhoz szükségesek annak érdekében, hogy tájékoztatást kaphasson a Goood fejlesztéséről, szolgáltatásairól, a Weboldalon elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, valamint a Skoopy hivatalos értesítéseiről. A Weboldal használatához, a böngészéshez nem szükséges megadni adatokat, ám a vásárláshoz legalább e-mail cím, a regisztrációhoz név és e-mail cím szükséges. Szabadon választható, hogy a regisztráló megadja-e nemét, telefonszámát, születési idejét és irányítószámát.

11.3. Az adatkezelés célja

A Felhasználóról a Skoopy által nyilvántartott adatok, a Skoopy által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak az Felhasználó és a Skoopy, vagy a Felhasználó és a Partner között felmerülő kérdések, viták megoldására. Az adatkezelés célja látogatói statisztikák készítése saját, belső célra, hírlevél küldése, illetve a Felhasználókkal való kapcsolattartás. Az adatkezelés célja speciális esetben lehet az Felhasználó által megrendelt kiszállítás pontos elvégzése is.

11.4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, melyet a regisztráció alkalmával ad meg Skoopy számára.

11.5. Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó által megadott adatokat a Skoopy addig őrzi, amíg azok törlését a Felhasználó nem kéri. A látogatottsági statisztikákat a Skoopy 1 év után csupán aggregát formában tárolja.

11.6. Az adatokhoz hozzáférők köre

Az adatokhoz a Skoopy minden munkatársa hozzáférhet a Felhasználókkal történő kapcsolattartás érdekében.

11.7. A Felhasználó jogai, adatok törlése, zárolása, helyesbítése

A Felhasználó bármikor jogosult az adatainak helyesbítését kérni, vagy saját felhasználói felületén módosítani azokat. Amennyiben ehhez segítséget kér, a Skoopy ügyfélszolgálatán keresztül nyújt ehhez segítséget. A Felhasználó bármikor kérheti adatai törlését, vagy zárolását. A Skoopy az Ügyfélszolgálatára beérkezett kérelmeket a lehetőség szerint azonnal, de legfeljebb 30 napon belül elbírálja, a válaszról a Felhasználót értesíti.

11.8. Jogorvoslati lehetőségek

A Skoopy arra törekszik, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezze. Amennyiben a vitás kérdések békés rendezése eredménytelen marad, a Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) (”Hatóság”) fordulhat, egyéb igényét pedig bírósági úton érvényesítheti.

11.9. Az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket, valamint a jogérvényesítés pontos módját, a Hatóság eljárását a következő törvények tartalmazzák:

- a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

11.10. Anonim látogató-azonosítók

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szerver a Weboldal látogatója számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Weboldal látogatóját azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas.

A Weboldal böngészéséhez nem szükséges a cookie-k elfogadása, de a Gyűjtés funkció nem működik, amennyiben a cookie-k elfogadása a böngészőben le van tiltva.

 

XII. Panasz, Reklamáció

12.1. Ha egy Gyűjtés teljesen vagy részben a Weboldal hibájából kifolyólag hibásan ment végbe, és a Gyűjtést Szervező a hibás teljesítésre vonatkozó kifogását a hibás teljesítéstől számított 30 napos határidőben közölte Szolgáltatóval, akkor jogosult az alábbi sorrendben:

12.1.1. a tartalom kijavítását kérni, vagy amennyiben ez nem lehetséges

12.1.2. az összegyűlt pénzösszegnek a Gyűjtést Szervező bankszámlájára történő utalását kérni.

Ebben az esetben a Szolgáltató nem jogosult a jelen ÁSZF 9.3. pontjában foglaltak szerinti levonással élni.

12XII.2. A Skoopy az esetlegesen felmerülő panaszokat a hatályos jogszabályok figyelembe vételével ügyfélszolgálatán kezeli. Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonon: 06 1 776 7077 (munkanapokon 8-18 óráig)

E-mailen: help@goood.hu

12.3. Panaszkezelés során Skoopy a fogyasztóvédelmi törvény, a Polgári Törvénykönyv, illetve jelen ÁSZF rendelkezései alapján jár. Skoopy a beérkezett panaszokra a lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol.

12.4. Amennyiben Felhasználó panaszának békés rendezésére tett kísérlet nem járt eredménnyel, Felhasználó jogosult, vitás eset rendezésének igényével a békéltető testülethez, vagy bírósághoz fordulni, a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok sérelmének gyanúja esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz (NFH) intézhet bejelentést.

 

XIII. Szellemi tulajdon

13.1 A Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra a Skoopy, illetve adott esetben Partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

13.2 A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, továbbértékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a Skoopy előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. A Goood logót és egyéb védett szerzői jogi tartalmak jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint történő felhasználása külön írásbeli engedély nélkül is lehetséges.

13.3 A Skoopy szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

 

XIV. A felelősség korlátozása

14.1 A Szolgáltató által üzemeltetett weboldal a közösségi gyűjtéshez biztosít megfelelő felületet. A Szolgáltatót nem terheli felelősség sem a meghívásos, sem a nyilvános gyűjtés céljának megvalósulását, a gyűjtés felhasználást illetően. A gyűjtés szervezőt terheli annak a felelőssége, hogy az általa indított gyűjtés, a gyűjtés céljának megfelelően megvalósuljon, a gyűjtésben résztvevők által teljesített utalásokat a gyűjtés céljának megfelelően kerüljenek felhasználásra.

14.2 A Szolgáltatás használatáért kizárólag a Gyűjtés Szervező, a Gyűjtésben Résztvevő és a Weboldalt látogató tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Gyűjtés Szervező, vagy a Gyűjtésben Résztvevő, illetve a Weboldalt látogatók által okozott vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

14.3 A Skoopy nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért. A Skoopy minden lehetséges eszközzel megpróbálja megakadályozni, hogy a Weboldalt vírusok vagy kártevők támadják meg. A Skoopyt nem terheli felelősség a Felhasználó által a Weboldal használata során, az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Felhasználó felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Weboldal használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.

 

XV. Alkalmazandó jog

Jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai alkalmazandók, különös figyelemmel a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:77 – 6:81. §-aiban foglalt rendelkezésekre. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe. 

 

ÁSZF letöltése (hatály: 2020. június 29. - )

ÁSZF letöltése (hatály: 2020. május 5. - 2020. június 29.)

ÁSZF letöltése (hatály: 2016. március 8. - 2020. május 5.)

ÁSZF letöltése (hatály: 2016. január 18. - 2016. március 7.)

ÁSZF letöltése (hatály: 2015. november 15. - 2016. január 18.)Ennyit gyűjtött már a Goood közösség
98 304 435 Ft
Skoopy Kft © 2015 Minden jog fenntartva